Adresas: 
Naujakiemio g. 8, Klaipėda
Tel.: 46-345784

El. paštas: 
giraite@balticum-tv.lt
Internetinė svetainė: 
http://eglute.emigna.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

Sanatoriniame lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“ įgyvendinamos bei į ugdomąją veiklą integruojamos šios Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos:

  • Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa.
  • Ona Monkevičienė,„Ankstyvojo ugdymo vadovas“ .
  • Programa pedagogams ir tėvams. „Ikimokyklinio ugdymo gairės“.
  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdimosi programa.
  • J. Bakūnaitė, Humanistinio vaikų ugdymo programa „Auginu gyvybės medį“.

 

Sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Eglutė“ įgyvendinamos individualios įstaigos programos:

  • „Etnokultūros vertybių perdavimas ir perėmimas“.
  • „Fizinis ugdymas ir sveikatos stiprinimas“.
  • ,,Ugdymas daile“.

 

Programa „Etnokultūros vertybių perdavimas ir perėmimas“
Įstaigoje nuo 1998 metų į ugdymo procesą sėkmingai integruota ir vykdoma individuali ugdymo programa „Etnokultūrinių vertybių perėmimo ir perdavimo galimybės ikimokykliniame amžiuje“. Šios programos pagrindinis tikslas – ugdyti etnokultūrines vertybes perimantį ir puoselėjantį bei kūrybingai save išreiškiantį žmogų. Lietuvių liaudies kultūra atsispindi lietuvių papročiuose ir tradicijose. Liaudiškus papročius vaikas geriausiai įsisavina šeimoje ir darželyje, todėl mes stengiamės vaikus kuo glaudžiau supažindinti su lietuvių liaudies kūrybos ištakomis: papročiais, kalendorinėmis šventėmis, senolių dainomis, rateliais, šokiais, žaidimais, pasakomis, padavimais, legendomis, mitais, lopšinėmis. Tautodaile: tapyba, keramika, siūvynėjimas, vėriniai, karpiniai, pynimai, tautiniai rūbai, senovės raštai. Tuo tikslu įstaigoje įkurta ir veikia kaimo seklyčia, kurioje vaikai, tėvai, seneliai kartu vakaroja Adventinėse vakaronėse. Šiuose vakarojimuose prisimenami senoviniai papročiai, burtai, burtai, rateliai, dainos. Seklyčioje švenčiamos kalendorinės šventės, Šv. Kalėdos, Trys karaliai, Užgavėnės, Kazimierinės, Gandrinės, Šv. Velykos, šeimos šventės.

Vaikų dėmesys skiriamas Pamario krašto papročiams. Šia tema mūsų įstaigoje rengiami seminarai miesto ir apskrities pedagogams. Darželio ugdytiniai ir pedagogai dalyvauja miesto projektinėse veiklose. Projektai:“Pamario piemenukai“, „Ulba paukščiai pamary“. Projektose ugdytiniai ir pedagogai plėtoja tautinį identitetą, tautinę savivoką. Etnokultūriniio ugdymo programos temos pasirinktos atsižvelgiant į Rėdos ratą, kalendorines šventes, metų laikų kaitą.

Programa „Fizinis ugdymas ir sveikatos stiprinimas“
Programos pagrindiniai tikslai:
Stiprinti vaikų sveikatą.
Skatinti domėtis savimi kaip biologine būtybe.
Sudaryti sąlygas optimaliam fiziniam aktyvumui.


Įgyvendinant šią programą, stengiames suteikti išsamių žinių apie žmogaus anatomiją, sveiką gyvenseną, mitybą, asmens higieną. Mokome vaikus suvokti fizinio aktyvumo ir grūdinimosi svarbą žmogaus sveikatai. Mokome vaikus taisyklingo kvėpavimo, taisyklingos laikysenos. Ugdome vaikų fizines savybes, formuojame judėjimo įgūdžius, mokome pažinti savo fizinius gebėjimus, mokėjimą atsipalaiduoti po fizinių ir psichinių krūvių.

Programa ,,Ugdymas daile“
Viena prieinamiausių meno šakų yra dailė. Tinkamai organizuota dailės veikla lavina vaiko kūrybinius gebėjimus, estetinį skonį, turtina emocijas, žadina meninę intuiciją, vaizduotę. Sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Eglutė“ vaikų ugdymo daile yra skiriamas ypatingas dėmesys. Įstaigoje 4-6 m. vaikai ugdomi pagal individualią dailės ugdymo programą. Ši programa – bandymas padėti vaikui įeiti į kūrybos dailės pasaulį. Programos tikslas menu ugdyti harmoningas asmenybes, menui neabejingus žiūrovus.

Įstaigoje vykdomi projektai:
„Pirmieji žingsniai gėrio, grožio, sveikatos link;
„Mes tūkstantmečio vaikai“;
„Masinės kultūros įtaka vaiko asmenybės vystymuisi“;
„Tau, vaikuti, dovanoju skambią skambią kalbą“;
„ Taisyklingo kvėpavimo ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“;
„Gamta visų namai: Baltija vaiko akimis“.
„Estetinio ugdymo įtaka vaiko dorovinių nuostatų ugdymui“.